Enfoca’t del 29/6/2020

Programa de l’empresa municipal, EMFO, per a Ràdio Mollet.